Tor geir engebretsen

Erfaring

 • 20 års erfaring fra Norsk Hydro

 • Forhandlings- og personaldirektør, samt org. ansvarlig for Hydro’s oppkjøp av Saga Petroleum, VAW Aluminium AG og for det globale Hydro Agri Turnaround prosjektet (før etableringen av Yara)

 • Ledelse av en rekke omstillingsprogram i konsernet

 • Flere år som bedriftsrådgiver i små og store bedrifter

 • Prosjektledelse omstillings- og restruktureringsprosjekter, støtte til toppledelse, M&A, forretningsutvikling, strategi, fundingprosesser

 • Prosjektleder for Hurtigrutens omfattende snuoperasjon i 2013 og 2014, herunder i flere roller i konsernledelsen, inkl COO

 • Prosjektleder for større snuoperasjon i Kværner i 2015, fusjon mellom datterselskap og morselskap / uttak av synergier i «One Kværner»

 • Interim CEO i Dale of Norway

 • Interim org. direktør for Nye Veier AS / etablering av Norges nye veiselskap

 • COO/SVP Maritime Operations i Hurtigruten 2016 -  2019

Hovedarbeidsområder

 • Strategi- og organisasjonsutvikling

 • Restrukturering, omstilling, kostforbedringer

 • Fusjonsprosesser

 • Integrering etter oppkjøp

 • Forretningsutvikling, funding/investorprosesser

 • Styreledelse

Kontaktinfo

+47 901 580 40
tor.geir.engebretsen@dht.no