M&A - Transaksjonsrådgivning

DHT 65.jpg

DHT har lang erfaring med å bistå kunder med realisering og videreutvikling av verdier gjennom transaksjoner. I tillegg har vi gjennom styrearbeid, operasjonell ledelse og rådgivning betydelig kompetanse fra en rekke bransjer. Våre råd er alltid basert på en grundig vurdering av mulighetsrommet og implikasjonene av alternative løsninger. Bred erfaring fra gjennomføring av salg og oppkjøp av virksomheter sikrer våre oppdragsgivere en strukturert, skreddersydd prosess og dermed best mulig forhandlingsposisjon. Vår uavhengighet og langsiktighet innebærer at vi alltid anbefaler den løsning vi mener er best for kunden.

Leveranseområder

 • Fisjoner / fusjoner / eierstrukturendringer

 • Generasjonsskifte

 • Salg av virksomhet

 • Kjøp av virksomhet

Et dedikert team med solid industrielt og strategisk fokus sikrer transaksjoner som gir verdiutvikling på lang sikt for våre oppdragsgivere

Verdivurdering

DHT 52.jpg

DHT er en av de ledende aktørene innenfor verdivurdering av virksomheter, og har betydelig og bred erfaring som rådgiver ved endring av eierforhold, bekreftelse av verdier eller behov for beslutningsstøtte. Medarbeidere i DHT blir ofte oppnevnt som fagdommere i tvistesaker og benyttet som foredragsholdere innenfor kurs og undervisning. Totalt utfører vi ca. 200 uavhengige verdivurderinger pr år.

 

Leveranseområder

 • FINANSIELL OG STRATEGISK PLANLEGGING OG STYRING

 • VERDIANALYSE

 • INVESTERINGSANALYSE

 • PROSJEKTFINANSIERING

 • ENDRING AV EIERFORHOLD

 • SALG

 • OPPKJØP

 • FUSJONER/FISJONER

 • ALLIANSER OG JOINT VENTURES

 • UTLØSNING OG GENERASJONSSKIFTE

 • BEKREFTELSE AV VERDIER

 • ALLOKERING AV KJØPSPRIS

 • SALG MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER

 • SAKKYNDIGE UTTALELSER

 • INTERNPRISING

 • BEKREFTELSE AV BALANSEVERD

 • FINANSIELL RESTRUKTURERING

Bred bransjeerfaring og ledende faglig kompetanse innen verdivurdering sikrer våre kunder et solid beslutningsgrunnlag for finansiell og strategisk planlegging og styring

Virksomhetsutvikling

DHT 31.jpg

DHT har lang erfaring med å designe og drive komplekse utviklings- og endringsprosesser. Sammen med oppdragsgivers organisasjon sikrer DHT fremdrift og gjennomføringsevne, bistår med å utføre analyser, utfordrer kundens tenkning og sikrer god dokumentasjon for beslutninger. For DHT er det sentralt å forankre godt eierskap i oppdragsgivers organisasjon og gjennom dette overføre kompetanse av langsiktig verdi.

 

Leveranseområder

 • Strategiutvikling

 • Forbedrings- / Verdiøkningsprosesser

 • Restrukturering

 • Virksomhetsstyring

 • Integrasjonsprosesser

DHT kombinerer ressurser med betydelig rådgivererfaring med lang og bred, operativ toppledererfaring. Dette sikrer et helhetlig perspektiv og gjennomførbarhet