Karin 6.jpg

Karin grant

Erfaring

  • Siviløkonom med bachelor i finans fra Hofstra University og tilleggsutdannelse fra New York University samt 1. avdeling jus fra Universitetet i Oslo

  • Har erfaring som kredittanalytiker og kundeansvarlig i shippingavdelingen i Kreditkassen i New York og Oslo, corporate finance rådgiver i Fearnley Finans AS og kredittsjef i FinansScandic AB

Hovedarbeidsområder

  • Administrasjonsansvarlig/daglig drift av kontoret

Kontaktinfo

+47 913 69 095
karin@dht.no