Karin 6.jpg

Karin grant

Erfaring

  • Siviløkonom med bachelor i finans fra Hofstra University og tilleggsutdannelse fra New York University samt 1. avdeling jus fra Universitetet i Oslo

  • Har erfaring som kredittanalytiker og kundeansvarlig i shippingavdelingen i Kreditkassen i New York og Oslo, som corporate finance rådgiver i Fearnely Finans AS, og som kredittsjef i FinansScandic AB

Hovedarbeidsområder

  • Administrasjonsansvarlig/daglig drift av kontoret

  • Leverandøravtaler

  • Databaseoppdatering og – vedlikehold

  • Fakturering, bank

  • Oppdatering/vedlikehold av hjemmeside

Kontaktinfo

+47 913 69 095
karin@dht.no